Zorgwerking

In onze school staat het verkennen van ieders beginsituatie en specifieke noden centraal.

Differentiatie, remediëring, leergesprekken, contractwerk, extra uitleg en inoefening bij de (zorg)leerkracht zijn basisitems in de zorgwerking.

Middels open communicatie, streven wij een optimale samenwerking met de ouders na.

U kan met al uw vragen steeds terecht bij meester Tom, onze zorgcoördinator

 

Verhoogde zorg en kangoeroewerking

Om een degelijke kangoeroewerking te garanderen wordt er een vast stappenplan doorlopen;
1) Uitbreidingsopdrachten binnen de eigen klaswerking positief onthalen en volbrengen.
2) Verrijkingsopdrachten binnen de eigen klaswerking positief onthalen en volbrengen.
3) Goede resultaten behalen op de genormeerde toetsen.
4) Samenwerking met het CLB ter analyse van het capaciteitenprofiel. IQ-waarden rond 125 komen in aanmerking.

Na het positief doorlopen van de fasen kan er toegetreden worden tot de kangoeroegroep per graad.
Er zijn 3 kangoeroegroepen: L1+2, L3+4, L5+6.

Werken aan projecten volgens interesse, leren samenwerken, leren een engagement aangaan, leren informatie verzamelen en verwerken, … zijn de spil van de werking.

De klasdifferentiatie kan aangevuld worden met de werking van het zorgteam.

De zorgleerkracht kan inzetten op verlengde instructie, met een groepje kinderen apart, om de basisleerstof toch te verankeren.

De zorgleerkracht kan bijkomend inzetten op het visueel verwerven van inzichten d.m.v. materialen te manipuleren, schema’s op te stellen, tussenstappen neerschrijven, …