Zorgteam

Ons zorgteam ondersteunt de klasleerkrachten in de basiszorg in de klas. Zij begeleiden en coördineren ook de verhoogde zorg die ingezet wordt voor sommige kinderen.

Zorgleerkracht: Ann-Sofie Machtelinckx

Zorgcoördinator: Sofie De Smedt

Zorgcoördinator: Pascale Urgel

Medewerkers van ondersteuningsnetwerk NOA5

Medewerkers van CLB9