Zorgteam

Ons zorgteam ondersteunt de klasleerkrachten in de basiszorg in de klas. Zij begeleiden en coördineren ook de verhoogde zorg die ingezet wordt voor sommige kinderen.

Zorgleerkracht: Peggy Landuyt

Zorgcoördinator: Sofie De Smedt

Zorgcoördinator: Pascale Urgel

Medewerkers van ondersteuningsnetwerk IMPULS

Medewerkers van CLB9