Ouderwerking

Wilt U als ouder op een actieve wijze meewerken aan die vorming en opvoeding van uw kinderen in hun school ? Wilt U de werking van de school en de leerkrachten mee optimaliseren ?

Dan is een deelname aan OBAK, de ouderwerking, een wijze keuze.

OBAK is de ouderwerking voor de kleuterschool en de basisschool van het Atheneum in Keerbergen. OBAK wilt een brug vormen tussen enerzijds de professionele begeleiding van de leerlingen door de school en anderzijds de bekommernissen van de ouders. Het is een aanspreekpunt voor alle ouders naar de school toe, en overlegt en werkt nauw samen met zowel de directie als de leerkrachten.

OBAK’s voornaamste functies zijn:

De ouders en de kinderen te vertegenwoordigen naar het schoolteam toe, spreekbuis te zijn voor verwachtingen, bekommernissen, bemerkingen en ideeën betreffende de werking van de school op alle vlakken. Problemen samen mét de school en de leerkrachten aanpakken en mee naar oplossingen zoeken.
Meehelpen om voor de kinderen een optimale leer- en leefomgeving te creëren en de uitstraling van de school naar de buitenwereld te verbeteren.

Tijdens de vergaderingen, waar steeds een vertegenwoordiging van de school aanwezig is, worden pedagogische en school gebonden onderwerpen besproken. Zo werden tijdens de voorbije jaren o.a. volgende onderwerpen onder de loep genomen :

  • Hoe gaat de school om met pestgedrag en agressie
  • Hygiëne op de school
  • Veiligheid in en rond de schoolgebouwen
  • De werking van de voor- en naschoolse opvang door Manneke Maan
  • Communicatie tussen de ouders en de school en de leerkrachten.

Daarnaast organiseert OBAK enkele meer “ludieke” activiteiten voor de leerlingen :

de Dag van het Jonge Talent : een vrij podium voor de leerlingen van de basisschool waar ze hun talenten in zang, toneel, dans, voordracht, kunst, … kunnen tonen en
de jaarlijkse rommelmarkt op het einde van het schooljaar, waar de leerlingen hun boeken, speelgoed, kleding, … kunnen doorverkopen.
De opbrengsten van activiteiten worden door OBAK aangewend ten voordele van de leerlingen zelf  : aankoop van fietsen, tussenkomst in betaling van busreizen, sponsoring van een groenproject, …

OBAK verleent ook haar medewerking aan activiteiten die door de school, Manneke Maan en de Vriendenkring worden georganiseerd :

  • Kerstmarkt
  • Opendeurdag school
  • Halloweenwandeling/sprookjeswandeling

Wilt U een helpende hand zijn of meedenken, bent U geïnteresseerd om aan te sluiten bij de ouderwerking ? Of heeft u nog verdere vragen ? Neem dan gerust contact op met ons, wij beantwoorden jullie vragen zo snel mogelijk.