Open klasjesdagen

Door de strenge COVID-19 maatregelen, mogen scholen in code oranje geen openklasjesdagen inrichten.

Wij bieden u wel graag de mogelijkheid om onze school te verkennen onmiddellijk na de schooluren. Hiervoor kunt u een afspraak maken en dan plannen we samen een bezoek in.

Deze afspraak maakt u op het nummer 015 23 53 61 of via beleidsmedewerker@basisschool-keerbergen.be