Maximumcapaciteit

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep / leerjaar. Elke overtallige leerling wordt geweigerd.

Dit is de actuele status voor de inschrijvingen van schooljaar 2022-2023:

Instapklas (2,5-jarigen): 48 kleuters

Eerste kleuterklas (3-jarigen): 48 kleuters

Tweede kleuterklas (4-jarigen): 48 kleuters

Derde kleuterklas (5-jarigen): 72 kleuters

Eerste leerjaar: 72 leerlingen

Tweede leerjaar: 72 leerlingen

Derde leerjaar: 72 leerlingen

Vierde leerjaar: 72 leerlingen

Vijfde leerjaar: 96 leerlingen

Zesde leerjaar: 96 leerlingen