Algemeen

Ten gevolge van de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid voor scholen om de verspreiding van het Coronavirus zo goed mogelijk proberen tegen te gaan, annuleren we onze opendeurdag op de gehele campus. Ouders die interesse hebben om hun kind bij ons op school in te schrijven, nemen best persoonlijk contact op met de school.

Aangezien onze opendeurdag ook de start van onze inschrijvingen betekende, dienen we hier ook een alternatief aan te bieden. U kan een afspraak maken via mail om uw kind(eren) in te schrijven. De datum en het uur van verzending gelden als volgorde van inschrijving. Wij zullen daarna een moment afspreken om het inschrijven te voltooien. 

Vermeld in uw mail de naam en het leerjaar waarin u uw kind(eren) wil inschrijven alsook uw telefoonnummer. Verzend deze mail naar zowel directie, beleidsmedewerker als zorgcoördinator. Wij sturen u dan een bevestigingsmail. Om de inschrijving af te ronden dient u nog fysiek de nodige documenten te komen ondertekenen. Gezien de situatie kunnen wij op dit moment echter nog geen moment hiervoor vastleggen. We zullen u dan spoedig op de hoogte brengen van de mogelijke momenten.

directie@basisschool-keerbergen.be

beleidsmedewerker@basisschool-keerbergen.be

zorgcoordinator@basisschool-keerbergen.be

Instemming door beide ouders:

Beide ouders dienen akkoord te gaan met de inschrijving van hun kind in onze school.

Bij de inschrijving van een leerling door één ouder, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.

Instemming met pedagogisch project en het schoolreglement:

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.